ГРОМАДСЬКЕ ВИЗНАННЯ: ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗА ВАГОМИЙ ВНЕСОК У РОЗВИТОК ОСВІТИ 1 ЧЕРВНЯ 2011 РОКУ ВІДЗНАЧЕНО ДИПЛОМОМ «ФЛАГМАН ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ-2011»            ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БІЗНЕСУ9-ма Виставка Сонячної Енергетики Східної Європи

виставка, менеджмент, енергетика,

Детальніше...


Спеціалізована міжнародна Виставка "Speciality & Fine Food Fair 2020" відбудеться у м. Лондон

 виставка, харчування, гастрономія, ярмарка

Детальніше...


Співпраця!!!

Фармацевтична компанія "Баєр Афлак" запрошує підприємства України до співпраці

фармація, співпраця, менеджмент, маркетинг, збут

Детальніше...


  Міжнародна продовольча Виставка SIAL Paris відбудеться з 18 до 22 жовтня 2020 року у м. Париж

 виставка, sial Paris, продукти, харчування, ЛІМ, магістратура

Детальніше...


 13 Міжнародна спеціалізована Виставка "Milipol Qatar 2020" проходитиме з 26 по 28 жовтня 2020 р. у м. Доха (Катар)


виставка

Детальніше...


Міжнародні виставки (2020 р.)

форум, ICC, бізнес, партнерство, інвестор, логістика, партнерство, бізнесшкола, mba

Детальніше...


 АРХІВ заходів...

 

НАМ ЦІКАВА ВАША ДУМКА

Якісна освіта = успішна кар'єра

БАНЕРИ

 
 

Збільшити шрифт

Вступникам - 2020

Львівський інститут менеджменту

здійснює набір для навчання за програмами підготовки


БАКАЛАВРА

за напрямами підготовки:


075  МАРКЕТИНГ

 ("Е-маркетинг", "Рекламна діяльність", "Територіальний маркетинг")

073  МЕНЕДЖМЕНТ

("Управління економічною безпекою", "Міжнародний бізнес",

"Готельно-туристичний бізнес", "Територіальний менеджмент")

 
 
МАГІСТРА


за напрямами: 

 •     Менеджмент (Бізнес-адміністрування («Master of Business Administration» (МВА)

 Більше інформації про програму на сайті Бізнес-школи Львівського інституту менеджменту.

 

 •    Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)

  «Менеджмент нерухомості»

«Фінансовий менеджмент проектів і програм»

«Організація управління проектами і програмами»

 «Міжнародний бізнес»

Більше інформації про програму на сайті Бізнес-школи Львівського інституту менеджменту.


Освітні програми ЛІМу створені в результаті співпраці з відомими університетами Європи, США, Канади, розвинутих країн Сходу, адаптовані до вимог економіки і бізнес-середовища в Україні, ліцензовані та акредитовані Міністерством освіти і науки України. Навчальний процес в Інституті забезпечують досвідчені викладачі-фахівці, значна частина з яких пройшла стажування закордоном. Під час навчання використовуються інтерактивні методи викладання, передові технології, відбувається обмін досвідом, дискусії, за принципомавчання дією!"

Всім вступникам у ЛІМі гарантовано: вступ і якісне навчання без хабарів!

 

ЯКІСТЬ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЛЬВІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДТВЕРДЖЕНА МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ :


Сертифікати про акредитацію з напрямів підготовки бакалаврів:

видані 1 квітня 2015 року терміном до 1 липня 2025 року

Сертифікати про акредитацію з напрямів підготовки магістрів:

видані 12 березня 2018 року терміном до 1 липня 2022 року

видані 5 квітня 2017 року терміном до 1 липня 2022 року


Ліцензія на надання освітніх послуг: Ліцензія від 23.05.17

                                    Серія АЕ №636144 від 27.04.15,

Додатки до ліцензії:  Додаток №1, Додаток №2

 

Студенти, слухачі усіх програм вільно користуються:
 • впровадженнями сучасних технологій,
 • Wi-Fi Інтернетом,
 • комп`ютерними інтерактивними дошками і обладнанням;
 • мають можливість через найповнішу бізнес-спрямовану бібліотеку ЛІМу доступу до світових інформаційних джерел на 17 мовах. 

Навчання в ЛІМі мотивується програмами розвитку студентів, спільними проектами із іноземними ВНЗ і здійснюється  на платній основі.


Детальніша інформація про вартість навчання тут... 

 

Після успішного завершення навчання випускники отримують дипломи державного зразка:             

   


ДОКУМЕНТИ,

які потрібно подати при вступі на навчання за програмами підготовки бакалаврів

ВИТЯГ

з Правил прийому до Вищого навчального закладу

«Приватне акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту»

у 2019 році

     VІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Львівського інститут менеджменту

     1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви:

 •    тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;
 •    тільки у паперовій формі:

     1.1.  для реалізації права на вступ за співбесідою, результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у Львівському інституті менеджменту відповідно до Умов та цих Правил прийому;

     1.2.  для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до Умов та цих Правил прийому;

     1.3.  при  наявності  розбіжностей  в  прізвищі,  імені,  по батькові,  даті народження, статі або громадянстві вступника в його документах;

     1.4.  у разі подання іноземного документа про освіту;

     1.5.  у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

     1.6.  у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів, якщо вступник не зареєстрував електронний кабінет раніше;

     1.7.  для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених Умовами вступу та цими Правилами прийому;

    1.8.  у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

    Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати заяви в електронній формі з наступним поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у Львівському інституті менеджменту, які мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно до Умов та цих Правил прийому.

     Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

     2. Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за всіма спеціальностями за денною та заочною формами здобуття освіти подають заяви тільки у паперовій формі.

     Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

     3. Інші категорії вступників, крім зазначених у пунктах 1, цього розділу, подають заяви тільки в паперовій формі.

    4. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається Приймальною комісією Львівського інституту менеджменту згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2019 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21грудня 2018 року за № 1456/32908.

     Під час роботи Приймальної комісії Львівського інституту менеджменту функціонує консультаційний центр для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі.

    5. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії Львівського інституту менеджменту. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

     6. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти.

     Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію Львівського інституту менеджменту вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.

     Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники подають окремі заяви.

     7. Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

  •   документа, що посвідчує особу;
  •   військово-облікового документа для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
  •   документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, додаток до нього;
  •   документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) (за наявності).

       Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.

       У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

       8. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • копію військово-облікового документа - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури (для вступників для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями галузі знань 07 «Управління та адміністрування» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту (у визначених цими Умовами випадках);
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

       Вступник подає інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

       9. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені Умовами та Правилами прийому або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють їх реалізацію.

       10. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією Львівського інституту менеджменту, до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

       11. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

       12. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Львівського інституту менеджменту протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті Львівського інституту менеджменту на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

       13. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, фіксуються в заяві вступника та підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

       Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у Львівському інституті менеджменту, без права подання нової заяви.

       14. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

       15. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради Львівського інституту менеджменту щодо визнання зазначеного документа у встановленому законодавством порядку.

       16. Під час подання заяв та документів для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста можуть прийматися як документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка», так і документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені згідно з постановою від 22 липня 2015 року № 645 «Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них».

    

      Етапи вступної кампанії та Програми вступних випробувань можна переглянути за посиланням тут...


  НАВЧАЮЧИСЬ У ЛІМі, ВИ ОТРИМУЄТЕ ДОДАТКОВІ УНІКАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ:

   

  ОТРИМАЙ 2 ДИПЛОМИ  ЗА 4 РОКИ НАВЧАННЯ !


    менеджмент, маркетинг, магістр


   Львівський інститут менеджменту

  спільно з

  Університетом інформаційних технологій та менеджменту в Жешові (Польща)

  пропонує

  нову Міжнародну програму

   "Європейська освіта для українського бізнесу"


  •   Навчання під керівництвом українських та іноземних фахівців (пять та три семестри відповідно)
  •  Стажування в міжнародних компаніях України та Польщі
  •  Вдосконалення знання іноземних бізнес-мов
  • Створення власної net-work через інтернаціональне спілкування зі студентами з різних країн
  • Польський диплом бакалавра за напрямом «Туризм та відпочинок» чи «Економіка» та український диплом у галузі знань «Економіка і підприємництво» чи «Менеджмент і адміністрування» державних зразків одночасно за 4 роки
  • Оплата 3-х а не 6-ти семестрів у Польщі  + стипендія для успішних студентів
  •  Можливість продовження навчання в магістратурі у Польщі
  •  Легальне працевлаштування за фахом в Україні та Європейському Союзі         

  "Ви самі повинні вирішити, чи ви хочете бути неповторними і винятковими,
  чи хочете залишитися одними з багатьох"

    ректор УТІМ (Жешов) проф.Тадеуш Помянек

  www.wsiz.rzeszow.pl
   

  Якщо Ви поступаєте на перший курс та навчатиметеся за Міжнародною програмою, то варто прочитати :
  - детальніше про партнерство між ЛІМом і УІТМ (Польша) за посиланням: http://kandydaci.wsiz.rzeszow.pl/ua/uniwersytet/wspolpraca-z-uczelniami-na-ukrainie


  До уваги батьків - інвесторів в освіту своїх дітей!

  У Львівському інституті менеджменту існує окрема послуга (багаторічна практика) надання інформації про відвідуваність Ваших дітей, навчальні плани та успішність проходження екзаменаційної сесії. З метою отримання оперативної та об’єктивної інформації про ефективність Ваших капіталовкладень в освіту дітей пропонуємо скористатись такою послугою.

  Вступникам та їх батькам, які при поданні заяв про вступ до Інституту залишатимуть оригінали, така послуга надаватиметься автоматично і прописується у договорі про навчання.

   

  Якщо Ви бажаєте стати студентом Інституту,


   відкрийте наступні посилання:


  Будемо раді відповісти на Ваші запитання 

  телефонуйте: у ЛІМі  працює "ГАРЯЧА ЛІНІЯ" - (097) 446 99 57, (050) 370 22 84, (067) 801 16 76

                                                                                                 (032) 241-90-47, 241-90-50

                            

  пишіть:              Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


   
   

  Новини та новинки


    instagram, менеджмент, маркетинг, ЛІМ мережа


  ЛЬВІВСЬКОМУ ІНСТИТУТУ МЕНЕДЖМЕНТУ -

    30 РОКІВ !!!


  ДОРОГІ ВИПУСКНИКИ ЛЬВІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ МЕНЕДЖМЕНТУ!

  менеджмент, маркетинг, Фонд, розвиток, прибуток, бізнес, управління

  Детальніше...  У Львівському інституті менеджменту відбувається захист магістерських кваліфікаційних робіт (2020 р.)


  ВНЗ, магістр, менеджмент, захист, управління, мротивація

  Детальніше...


  Співпраця Львівського інституту менеджменту та Тріерської Вищої школи (Кампус Біркенфельд, Німеччина)

  ЛІМ.ю менеджмент, маркетинг, технології, бізнес, Біркенфельд, Тріер, Німеччина,

  Детальніше...


  Запрошуємо у літню школу до Відня, Бєлграда, Афін

  літня школа, менеджмент, маркетинг, нерухомість, ЛІМ,

  Детальніше...


  Запрошуємо Вас до участі в Міжнародному науковому проекті між вищими навчальними закладами України та Німеччини.

  Вакансія: координатор проекту в Німеччині

  вакансія, менеджмент, марентинг, ЛІМ, проект, Німеччина

  Детальніше...


  Стипендії на літні курси в Баварії (Німеччина). 2020 рік


  менеджмент, маркетинг, стипендія, Баварія

  Детальніше...


  Оголошено конкурс на заміщення посади ректора Інституту


  Вітаємо студентів ЛІМу, що пройшли відбір на Програму стажування у Німеччині на 2020 рік!


  стажування, менеджмент, маркетинг, бізнес, студенти

  Детальніше...


  Про ІТ-індустрію для малих підприємств та нових компаній (27-28 листопада 2019 р.) за партнерської підтримки ЛІМу

  ІТ-індустрія, менеджмент, маркетинг, конференція, семінар

  Детальніше...


  Проект «Ренесанс у мистецтві управління успіхом»

  менеджер, маркетолог, фінансист, консультант

  Детальніше...


  ВІТАЄМО ЛАУРЕАТА

  менеджмент, маркетинг, ЛОДА, ЛІМ, премія,

  Детальніше...


  Компанія iLounge оголошує про початок прийому грантових пропозицій для студентів українських вишів за написання найкращої статті на ІТ-тематику. Наша мета - допомогти реалізувати Вам свої ідеї. Переможцю буде присуджено грант у розмірі 10 тисяч гривень.
  Источник: https://ilounge.ua/grant?utm_campaign=grant-ilounge&utm_source=sendpulse&utm_medium=email
  Компанія iLounge оголошує про початок прийому грантових пропозицій для студентів українських вишів за написання найкращої статті на ІТ-тематику. Наша мета - допомогти реалізувати Вам свої ідеї. Переможцю буде присуджено грант у розмірі 10 тисяч гривень.
  Источник: https://ilounge.ua/grant?utm_campaign=grant-ilounge&utm_source=sendpulse&utm_medium=email

  менеджмент, маркетинг, Миколай, подарунок, діти

  Детальніше...


  Проект «Ренесанс у мистецтві управління успіхом»

  менеджмент, маркетинг, бізес, освіта, МВА

  Детальніше...


  Краєзнавчо-пізнавальна поїздка у Жовкву та до Крехівського монастиря (20 вересня 2019 р.)

  менеджмент, маркетинг, туризм, бакалавр

  Детальніше...


  Проект «Ренесанс у мистецтві управління успіхом»


  Детальніше...


  Вітаємо к.е.н. Ольгу Василівну Гнилянську – учасницю Міжнародної науково-практичної конференції на тему «Global marketing: analysis and challenges of our time», м. Батумі (Грузія), з отриманням престижного Сертифікату (2019).


  Дивитись тут:


  ПОСВЯТА У СТУДЕНТИ - 2019

  менеджмент, маркетинг, бакалавр

  Детальніше...


  ВИПУСК БАКАЛАВРІВ - 2019

  менеджмент, випуск, бакалавр, освіта, ЛІМ, магістр

  Детальніше...


  24-26 травня 2019 р. відбулася Еколого-краєзнавча поїздка в Карпати

  Карпати, менеджмент, маркетинг, екологія, поїздка

  Детальніше...


  Пропозиції щодо ЗНО та вступних іспитів при вступі у ЛІМ у 2019 р.

  Детальніше...


  магістри, випуск, МВА, Бізнес-адміністрування, Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності), ЛІМ, навчання, менеджмент, бізнес-школа, магістратура

  ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО АКЦІЮ "ПРИВЕДИ ДРУГА - ОТРИМАЙ БОНУС":


  АНКЕТУВАННЯ 2019 р. «Впровадження автономності українських закладів вищої освіти в контексті європейського досвіду університетської автономії»

  науково-педагогічні працівники: https://bit.ly/2Gtknki
  студенти: https://bit.ly/2VcjqGw

  Інформуємо, що участь в опитуванні є добровільною і анонімною.


  оренда, нерухомість, бізнес, тренінг, менеджмент


  Детальніше...


  Тренінг Соломії Боренько

  менеджмент, успіх, тренінг, Мала Бізнес-школа, ЛІМ


  ВИПУСК МАГІСТРІВ - 2019

  менеджмент, маркетинг

  Детальніше...


  Вітаємо студентів ЛІМу з отриманням гранту від DААD
  на навчальну поїздку до Німеччини (2019 р.)

  менеджмент, маркетинг, ЛІМ, Німеччина

  Детальніше...


  Зустріч проф. Дж. Маркуса Джоуба (університет Майамі (штат Огайо), США) з студентами ЛІМу

  менеджмент, маркетинг, ЛІМ, Маркус Джоуб, студенти, статистика, США

  Детальніше...


  Студенти разом з викладачем німецької мови Ivanna Hryniuk відвідали фільм "Der junge Karl Marx"

  менеджмент, маркетинг, німецька мова, студенти, ЛІМ

  Детальніше...


  ПОДЯКА ЗА АКТИВНУ ГРОМАДСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ВИСОКІ УСПІХИ В НАВЧАННІ

  освіта, менеджмент, маркетинг, громадська діяльність

  Детальніше...


  менеджмент, маркетинг, стипендія, грант


  ВІТАЄМО

  ГОЛОВУ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЛІМу

  вибори, самоврядування, студенти, менеджер. маркетолог


  Вручення іменних грантів Петра Писарчука

  грант, менеджмент, маркетинг, стипендія

  менеджмент, маркетинг, грант, стипендія

  менеджмент, маркетинг, грант, стипендія

  Детальніше...


  workshop, студенти, менеджмент, маркетинг, ЛІМ

  ЛІМ презентує тренінг Соломії Боренько "Моє життя - Мій вибір"


  менеджмент, маркетинг, ЛІМ, німецька мова, Німеччина

  Традиційно навчальний рік студентів І курсу ЛІМу розпочався з цікавої зустрічі та знайомства з викладачем Байротського Університету (Німеччина) Nicolai Teufel


  Іван Запотічний, власник мережі магазинів "Лео Кераміка", про навчання на програмі МВА у ЛІМі

  ЛІМ, МВА, магістр, менеджмент, навчання, бізнес-адміністрування

  Читати тут ...


  Інтерв'ю ректора Львівського інституту менеджменту проф. М. Янківа ”Під час навчання даємо студентам якомога більше практичних навичок”

  Інтерв'ю, менеджмент, освіта, маркетинг, бізнес-освіта

  Читати тут...


  Програма навчання талановитої молоді із малозабезпечених сімей

  Програма, Грант, малозабезпечені, навчання, молодь, Благодійний фонд, сертифікат, зно, іспити, конкурс

  Детальніше...


  Студенти та викладачі ЛІМу

  на виробничо-ознайомчій практиці в Німеччині

  менеджмент, маркетинг, ЛІМ, Німеччина, Ідар-Оберштайн, дорогоцінне каміння, логістика

  Дивитись тут...


  Вітаємо к.е.н. Ольгу Василівну Гнилянську та студентів четвертого курсу - Марину Шегеру і Надію Стукановську з отриманням престижних Сертифікатів

  менеджмент, конференція, студенти, науковці

  Дивитись тут: (1), (2)


  Слухачі програми МВА про навчання за спеціальністю Менеджмент (Бізнес-адміністрування)

  інтерв'ю, бізнес, освіта, менеджмент, ЛІМ, бізнес-школа

  Дивитися тут...


  Інтерв'ю українського державного діяча та дипломата, ректора Львівського інституту менеджменту проф. М. Янківа

  ДШЬ, менеджмент, освіта, знання, влада

  Дивитися тут...


  22 вересня відбулася інтеграційна поїздка студентів ЛІМу по замках "Золотої підкови". Ми разом відвідали визначні місця Львівщини, а саме: Олесько, Підгірці та Золочів.

  поїздка, менеджмент, маркетинг, студенти, ЛІМ


  Ректор ЛІМу, проф. М. Янків про "економічну незалежність", "тривожні тенденції в освіті", "безвізовий режим з ЄС" тощо

  ЛІМ, освіта, навчання, ректор, дипломатія, молодь

  Дивитись тут...


  ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

  ЛІМ, студенти, навчання, зно, менеджмент, бізнес-школа, магістратура


  ЗУСТРІЧ РЕКТОРА ЛЬВІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОФ. М. ЯНКІВА З

  ПРЕЗИДЕНТОМ БИДГОЩСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ ДОКТ. К. СІКОРОЮ

  Львівський інститут менеджмету, співпраця, Бидгощ, освіта, студенти, навчання, Мала бізнес-школа, університет, економіка

  Детальніше...


  АКРЕДИТАЦІЯ

  МОН, Львівський інститут менеджменту, менеджмент, магістр, специфічні категорії, бізнес-адміністрування, менеджмент і адміністрування

  Детальніше: http://ak.gov.ua/index.php/protokolu-zasidanj


  Міністерство освіти і науки України оприлюднило перелік міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій у 2020 р.


  Детальніше...


  Студент одержав іменний грант Івана Васюника (голова Наглядової ради ЛІМу)

  грант, Васюник, стипендія, навчання

  Детальніше...


  Вручення іменного гранту Івана Запотічного (випускник Бізнес-школи ЛІМу, засновник ПП "Лео Кераміки")

  сертифікат, стипендія, грант, внз, менеджмент, маркетинг

  Детальніше...

  Запрошуємо Вас до участі в Міжнародному науковому проекті між вищими навчальними закладами України та Німеччини.

  Вакансія: координатор проекту в Німеччині
  БАНЕРИ