ГРОМАДСЬКЕ ВИЗНАННЯ: ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗА ВАГОМИЙ ВНЕСОК У РОЗВИТОК ОСВІТИ 1 ЧЕРВНЯ 2011 РОКУ ВІДЗНАЧЕНО ДИПЛОМОМ «ФЛАГМАН ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ-2011»            НАМ ЦІКАВА ВАША ДУМКА

Якісна освіта = успішна кар'єра

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БІЗНЕСУЄвропейська інноваційна рада оприлюднила робочу програму конкурсів на 2022 рік

https://eic.ec.europa.eu/eic-work-programme-2022_en
10 Виставка Сонячної Енергетики Східної Європи

виставка, менеджмент, енергетика,

Детальніше...


Спеціалізована міжнародна Виставка "Speciality & Fine Food Fair"

 виставка, харчування, гастрономія, ярмарка

Детальніше...


Співпраця!!!

Фармацевтична компанія "Баєр Афлак" запрошує підприємства України до співпраці

фармація, співпраця, менеджмент, маркетинг, збут

Детальніше...


 Міжнародна продовольча Виставка SIAL Paris відбудеться з 15 до 19 жовтня 2022 року у м. Париж

 виставка, sial Paris, продукти, харчування, ЛІМ, магістратура

Детальніше...


Міжнародна спеціалізована Виставка "Milipol Qatar"

виставка, менеджмент, маркетинг, ЛІМ,

Детальніше...


Міжнародна Торгова Палата, ICC (штаб – квартира у Парижі)

форум, ICC, бізнес, партнерство, інвестор, логістика, партнерство, бізнесшкола, mba

Детальніше...


 АРХІВ заходів...

 

 

Збільшити шрифт

Типова програма навчання фахівців з питань депозитарної діяльності

Вступна тема
Загальні положення Послання Президента України до Верховної Ради України, Програми діяльності Уряду, програм соціально-економічного розвитку країни щодо проведення економічних реформ, розвитку реального сектора економіки, фінансового ринку та ринку цінних паперів (далі - РЦП) в Україні.
Основні макроекономічні показники та тенденції розвитку економіки України. Стан, проблеми та перспективи розвитку РЦП в Україні.
Тенденції інтернаціоналізації, інституціоналізації, універсалізації та технологізації міжнародних фінансових ринків.

Тема 1. Правове регулювання підприємницької діяльності в Україні
Право власності. Суб`єкти права власності. Принципи та організаційні форми підприємництва.
Види і організаційні форми підприємств. Об`єднання підприємств. Створення і діяльність підприємств. Реорганізація і ліквідація підприємств. Банкрутство.
Поняття господарського товариства. Види господарських товариств. Поняття дочірнього підприємства, філії, представництва.
Угоди. Поняття і види угод. Форма угод. Укладення та форми договору. Види зобов`язань. Спадщина. Застава цінних паперів. Нотаріальне посвідчення.
Вимоги Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі-ДКЦПФР) до договорів, що укладаються професійними учасниками ринку цінних паперів.
Вимоги законодавства до укладення договорів щодо цінних паперів з нерезидентами.

Тема 2. Ринок цінних паперів в Україні
Поняття ринку цінних паперів (РЦП). Завдання та функції РЦП. Первинний і вторинний РЦП. Біржовий і позабіржовий РЦП. Організаційно оформлений РЦП. Інфраструктура РЦП. Суб`єкти інфраструктури РЦП. Фондова біржа. Учасники РЦП. Фондовий ринок і приватизація.
Концепція функціонування і розвитку фондового ринку України.

Тема 3. Державне регулювання ринку цінних паперів
Мета та форми державного регулювання ринку цінних паперів. Законодавче регулювання РЦП. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, її завдання та повноваження. Територіальні органи ДКЦПФР. Інші державні органи, що у межах своїх повноважень здійснюють контроль за діяльністю учасників РЦП.
Контроль за РЦП. Відповідальність юридичних осіб за правопорушення на РЦП. Відповідальність за адміністративні правопоручшення, пов`язані з діяльністю на РЦП. Кримінальна та майнова відповідальність за порушення законодавства про цінні папери.
Саморегулювання на фондовому ринку. Саморегулівні організації (СРО) професійних учасників РЦП, їх функції та повноваження.
Захист прав інвесторів на РЦП.

Тема 4. Цінні папери і порядок їх випуску
Поняття, види цінних паперів (далі - ЦП) та форма їх випуску.
Доходи з ЦП. Основні характеристики, види, умови випуску та особливості обігу: акцій, облігацій (підприємств, позик органів місцевого самоврядування, внутрішніх та зовнішніх державних позик), інвестиційних сертифікатів, ощадних сертифікатів.
Поняття та основні характеристики векселів. Особливості національного вексельного законодавства.
Рішення про випуск ЦП. Інформація про емісію ЦП.
Реєстрація випуску акцій, інформації про емісію акцій. Звіт про наслідки підписки на акції.
Реєстрація випуску облігацій, інформації про емісію облігацій.
Реєстрація випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній, створених відповідно до Указу Президента України від 19 лютого 1994 року №55/94 "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії".
Реєстрація випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду. Реєстрація випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду.
Порядок скасування реєстрації випусків ЦП та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску ЦП.

Тема 5. Іпотечні цінні папери в Україні
Види іпотечних цінних паперів. Особливі умови випуску та обігу іпотечних цінних паперів. Здійснення державного регулювання ринку іпотечних цінних паперів.

Тема 6. Похідні цінні папери в Україні
Поняття похідних ЦП. Ф`ючерсний контракт. Опціон. Регулювання випуску та обігу похідних ЦП. Особливості обігу похідних ЦП на організаційно оформленому РЦП. Система гарантій виконання зобов`язань. Використання похідних ЦП для зменшення ризиків. Хеджування.

Тема 7. Учасники ринку цінних паперів в Україні
Емітенти ЦП: держава, органи місцевого самоврядування, юридичні особи.
Інвестори. Поняття інвестицій. Інвестиційна діяльність. Законодавче регулювання інвестиційної діяльності.
Професійні учасники ринку цінних паперів - торговці ЦП, зберігачі, реєстратори, депозитарії, організатори торгівлі цінними паперами.
Інститути спільного інвестування (далі - ІСІ). Інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, створені відповідно до Указу Президента України від 19 лютого 1994 року №55/94 "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії". ІСІ, створені відповідно до Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)". Класифікація ІСІ.
Компанія з управління активами.

Тема 8. Акціонерні товариства на ринку цінних паперів України
Акціонерні товариства (далі - АТ) та їх види. Порядок створення АТ. Установчі документи АТ. Державна реєстрація АТ.
Статутний фонд (капітал) АТ. Порядок збільшення (зменшення) розміру статутного фонду (капіталу) АТ. Порядок реєстрації випуску акцій АТ при зміні номінальної вартості акцій та кількості акцій без зміни розміру статутного фонду. Порядок додаткового випуску акцій.
Особливості створення АТ в процесі приватизації та корпоратизації. Порядок придбання, реалізації та анулювання АТ власних акцій. Реорганізація АТ. Порядок реєстрації випуску акцій у разі реорганізації АТ.
Органи управління АТ. Компетенція органів управління АТ. Порядок скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів. Права та обов`язки акціонерів. Дивідендна політика АТ та порядок виплати дивідендів.
Види та порядок подання звітності АТ. Регулярна та особлива інформація.

Тема 9. Організаційно оформлений ринок цінних паперів
Біржовий РЦП. Фондова біржа. Статут та правила фондової біржі. Фондова біржа як СРО. Члени фондової біржі. Котирування ЦП. Правила лістингу і делістингу ЦП. Методи проведення біржових торгів. Операції з ЦП на фондовій біржі. Види угод з ЦП. Органи управління фондової біржі. Регулювання діяльності фондової біржі.
Організаційно оформлений позабіржовий РЦП. Структура, організація і регулювання позабіржового обігу ЦП. Суб`єкти позабіржового обігу ЦП. Електронні торговельно-інформаційні мережі. Саморегулівні організації на організованому позабіржовому фондовому ринку.
Котирування ЦП на організаційно оформленому позабіржовому ринку. Фактори, що впливають на курс ЦП.
Організація нагляду і контролю у торговельно-інформаційній системі (ТІС).

Тема 10. Контрольно-ревізійна діяльність та правозастосування на ринку цінних паперів
Повноваження ДКЦПФР щодо перевірок та ревізій діяльності учасників РЦП. Порядок проведення перевірок та ревізій. Заходи за наслідками перевірок та ревізій при виявленні порушень законодавства.
Порядок проведення контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах акціонерних товариств.
Види правопорушень на РЦП. Відповідальність за правопорушення на РЦП. Правозастосування на РЦП. Порядок розгляду уповноваженими особами ДКЦПФР справ про правопорушення на РЦП та застосування санкцій. Оскарження постанов по справах про правопорушення на РЦП.
Система та суб`єкти фінансового моніторингу. Завдання та обов`язки суб`єктів первинного фінансового моніторингу. Завдання, обов`язки та права суб`єктів державного фінансового моніторингу. Фінансові операції, що підлягають обов`язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу. Відповідальність за порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Тема 11. Антимонопольне законодавство на ринку цінних паперів
Загальні положення законодавства про захист економічної конкуренції на ринку цінних паперів. Сутність та механізми визначення монопольного (домінуючого) становища на ринку. Антиконкурентні узгоджені дії суб`єктів господарювання. Обмежувальна та дискримінаційна діяльність суб`єктів господарювання, об`єднань. Контроль за економічною концентрацією суб`єктів господарювання. Порядок розгляду заяв та справ про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб`єктів господарювання. Плата для відшкодування витрат, пов`язаних із розглядом заяв.
Процедура розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Забезпечення доказів. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Тема 12. Роль фондового ринку у забезпеченні функціонування пенсійної системи України
Структура системи пенсійного забезпечення. Суб`єкти накопичувальної системи пенсійного забезпечення. Пенсійні активи накопичувального фонду. Радник з інвестиційних питань. Компанії з управління активами у накопичувальній пенсійній системі. Зберігання пенсійних активів накопичувального фонду.
Недержавне пенсійне забезпечення. Адміністрування недержавного пенсійного фонду. Пенсійні активи системи недержавного пенсійного забезпечення. Управління активами недержавного пенсійного фонду. Зберігання пенсійних активів.

Тема 13. Ділова українська мова
Основні вимоги до мови ділових документів. Офіційно-діловий стиль. Укладання деяких видів ділових документів. Мовний етикет.

Тема 14. Національна депозитарна система України
Система виконання угод з ЦП та обліку права власності на ЦП. Національна депозитарна система (далі - НДС). Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні»: визначення основних термінів і понять. Структура Національної депозитарної системи (далі - НДС), її прямі та опосередковані учасники, їх взаємодія.
Сфера діяльності НДС.
Поняття депозитарної діяльності та її види.
Прямі учасники НДС. Взаємодія учасників НДС.
Функції і компетенція Національного депозитарію України.
Кліринг та розрахунки за угодами щодо ЦП. Поняття клірингового депозитарію.
Державне регулювання НДС.

Тема 15. Основні поняття діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів
Діяльність з ведення реєстру власників іменних ЦП: основні поняття та терміни.
Зареєстровані особи (власники, заставодержателі та номінальні утримувачі). Функції реєстроутримувача. Особливості обліку прав власності у системі реєстру.
Перехід права власності на ЦП, випущені у документарній та бездокументарній формі. Підтвердження права власності на ЦП.
Державний контроль за дотриманням вимог щодо здійснення діяльності з ведення реєстру власників іменних ЦП.
Взаємодія реєстраторів з депозитарними установами.

Тема 16. Вимоги ДКЦПФР до здійснення та суміщення депозитарної діяльності
Положення про депозитарну діяльність. Перелік ЦП, щодо яких здійснюється депозитарна діяльність.
Основні функції депозитарних установ. Зберігання ЦП. Обслуговування обігу ЦП на рахунках у цінних паперах. Обслуговування операцій емітента щодо випущених ним ЦП.
Вимоги щодо здійснення та суміщення депозитарної діяльності. Вимоги до системного, програмно-технічного забезпечення та засобів зв`язку. Обмеження на депозитарну діяльність депозитарних установ.
Державний контроль за здійсненням депозитарної діяльності. Повноваження державних органів щодо контролю за депозитарними установами. Вимоги ДКЦПФР щодо надання інформації депозитарними установами.

Тема 17. Зберігання цінних паперів
Способи зберігання ЦП. Відповідальність депозитарних установ за зберігання ЦП відокремленим та/або колективним способом.
Особливості роботи депозитарних установ з сертифікатами ЦП. Перевірка на справжність (автентичність), переміщення, інкасування та інвентаризація сертифікатів ЦП. Особливості роботи депозитарних установ із свідоцтвом про знерухомлення іменних ЦП.

Тема 18. Вимоги ДКЦПФР щодо обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах
Вимоги Положення про депозитарну діяльність щодо порядку відкриття рахунків у цінних паперах власникам. Порядок призначення керуючого рахунком у цінних паперах. Відкриття рахунку у цінних паперах фізичній особі, юридичній особі. Особливості відкриття рахунку у цінних паперах інвестиційним фондам.
Порядок відкриття рахунків у цінних паперах в депозитарії: зберігачем, емітентом, іншим депозитарієм, яким депозитарні послуги надаються на підставі договору про кореспондентські відносини. Внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах. Закриття рахунку у цінних паперах.
Вимоги щодо оформлення розпоряджень депонентів. Особливості складання розпоряджень депонентів (клієнтів). Вимоги ДКЦПФР щодо порядку обробки та підтвердження розпоряджень депонентів. Журнал розпоряджень. Журнал операцій.
Вимоги Положення про депозитарну діяльність щодо обслуговування обігу ЦП на рахунках у цінних паперах. Безумовні операції з ЦП в депозитарній установі. Депозитарні операції: зарахування, списання, переміщення, переказ. Облікові операції щодо обмеження в обігу ЦП.
Інформаційні операції депозитарних установ. Виписки з рахунку у цінних паперах. Запит на виписку з рахунку у цінних паперах. Інформаційні довідки, що надаються депозитарною установою своїм депонентам (клієнтам).
Державний контроль за обслуговуванням депозитарними установами обігу ЦП на рахунках у цінних паперах.

Тема 19. Обслуговування операцій емітента щодо розміщених та випущених ним цінних паперів
Порядок проведення первиного розміщення ЦП паперів через депозитарну систему. Порядок організації обліку розповсюдження випуску ЦП, випущених у бездокументарній формі. Порядок депонування тимчасового глобального сертифіката та глобального сертифіката. Відкриття емісійного рахунка емітенту. Зарахування ЦП на рахунки у цінних паперів власників ЦП, що розміщені.
Обслуговування операцій емітента щодо викуплених ним у власників ЦП. Обслуговування операцій емітента.
Процедура деномінації ЦП.
Вимоги ДКЦПФР щодо складання зведенного облікового реєстру рахунків власників ЦП та їх реквізити.

Тема 20. Знерухомлення цінних паперів, випущених у документарній формі. Вимоги ДКЦПФР до переведення знерухомлених цінних паперів у документарну форму
Порядок знерухомлення ЦП, випущених у документарній формі, та його етапи. Порядок набуття депозитарною установою статусу номінального утримувача в системі реєстру власників іменних ЦП. Особливості знерухомлення ЦП на пред`явника, випущених у документарній формі.
Вимоги ДКЦПФР щодо переведення у документарну форму знерухомлених ЦП. Матеріалізація ЦП. Етапи матеріалізації ЦП. Передача обліку прав власності на матеріалізовані іменні ЦП в систему реєстру власників іменних ЦП.

Тема 21. Норми та правила обліку цінних паперів в Національній депозитарній системі
Принципи побудови депозитарного обліку ЦП. Норми депозитарного обліку ЦП.
Стандарти депозитарного обліку. Загальні засади здійснення депозитарного обліку ЦП. Правила присвоєння депозитарного коду. Класифікація аналітичних рахунків депозитарного обліку. Класифікація балансових рахунків депозитарного обліку. План балансових рахунків.

Тема 22. Розрахунково-клірингова діяльність. Державне регулювання та контроль розрахунково-клірингової діяльності
Поняття розрахунково-клірингової діяльності (РКД). Взаємодія депозитарію та розрахункового банку щодо виконання розрахунків клієнтів. Діяльність розрахункового банку. Здійснення депозитарними установами розрахунків за операціями емітента щодо випущених ними ЦП.
Вимоги ДКЦПФР щодо здійснення РКД депозитарію.
Державне регулювання та контроль РКД.

Тема 23. Вимоги ДКЦПФР до порядку здійснення клірингу та розрахунків в Національній депозитарній системі
РКД за операціями щодо ЦП. Вимоги ДКЦПФР щодо здійснення клірингу та розрахунків у НДС.
Організація РКД депозитарію.
Порядок одержання депозитарними установами інформації за угодами щодо ЦП.
Порядок звірки отриманих депозитарієм розпоряджень за угодами щодо ЦП.
Порядок здійснення поодиночних розрахунків за розпорядженнями, взятими до виконання.
Порядок здійснення депозитарієм клірингу та розрахунків за розпорядженнями, взятими до виконання.
Державне регулювання та контроль здійснення клірингу та розрахунків в НДС.

Тема 24. Організація діяльності депозитарної установи
Внутрішні документи депозитарної установи: регламент, внутрішнє положення, внутрішній порядок.
Вимоги ДКЦПФР щодо типових договорів: про відкриття рахунку, депозитарного та договору про обслуговування емісії ЦП.
Організаційно-технічне забезпечення діяльності депозитарної установи: приміщення, сховища, комп`ютерна техніка і оргтехніка, фахівці.

Тема 25. Порядок видачі ліцензій на здійснення депозитарної діяльності
Вимоги ДКЦПФР щодо сертифікації осіб, що здійснюють депозитарну діяльність з цінними паперами у складі юридичної особи - професійного учасника ринку цінних паперів.
Умови видачі ліцензій комерційним банкам, торговцям цінними паперами, депозитаріям на здійснення депозитарної діяльності.
Порядок надання та розгляду документів для отримання ліцензій.
Порядок анулювання ліцензії. Державний контроль за депозитарною діяльністю.

Тема 26. Обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах в процесі приватизації
Особливості відкриття рахунку у цінних паперах органу приватизації. Вимоги щодо оформлення договору про відкриття рахунку у цінних паперах органу приватизації. Особливості складання розпоряджень органу приватизації зберігачу.
Порядок знерухомлення цінних папарів, що належать державі, випущених у документарній формі в процесі приватизації та корпоратизації. Порядок взаємодії органу приватизації з депозитарними установами при випуску цінних паперів у бездокументарній формі в процесі приватизації та корпоратизації.
Вимоги до документів, які надаються депозитарній установі для здійснення операцій з цінними паперами, що випущені у бездокументарній формі або в документарній, але знерухомлені, в процесі приватизації.

Тема 27. Інформаційні технології здійснення депозитарної діяльності
Міжнародні інформаційні системи.
Використання програмних продуктів при здійсненні депозитарної діяльності. Практичні особливості роботи з програмними продуктами.
Основні характеристики операційних систем, систем управління базами даних. Використання Інтернет-технологій при здійсненні депозитарної діяльності.

 
 

Новини та новинки

менеджмент, маркетинг, бізнес, ЛІМ, стипендії, освіта, Німеччина


менеджмент, маркетинг, бізнес, ЛІМ, стипендії, освіта, Німеччина


менеджмент, маркетинг, бізнес, ЛІМ, стипендії, освіта, Німеччина


         ПРИВЕДИ ДРУГА

менеджмент, маркетинг, бакалавр, магістр

(Детальніше)


         ВРУЧЕННЯ ДИПЛОМІВ
               БАКАЛАВРАМ

(Детальніше)


             ДЕРЖІСПИТ

(Детальніше)


        ЗАХИСТ ПРАКТИКИ

(Детальніше)


       ВРУЧЕННЯ ДИПЛОМІВ
              МАГІСТРАМ

(Детальніше)


  ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ
        (березень 2024 року)

(Детальніше)БРАМА- ОНЛАЙН ВАРТА УКРАЇНИ


(Детальніше)


ПЕРЕГОВОРИ У ПРАЗІ

(Детальніше)


ЗУСТРІЧ У БАУЦЕНІ


(Детальніше)


ПРОЄКТ КІБЕРПОЛІЦІЇ


(Детальніше)

Платіжна безпека


(Детальніше)


ПОДЯКА  ЖЕБЕЛЮ В.В.


(Детальніше)


ЛЬВІВСЬКОМУ ІНСТИТУТУ МЕНЕДЖМЕНТУ - 33 РОКИ !!!

(Детальніше)


ГРАНТ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ!

(Детальніше)


НАКАЗИ ПРО ЗАРАХУВАННЯ ТА РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ

(Детальніше)


Посвята у студенти - 2023

менеджмент, маркетинг, бакалавр

(Детальніше)


Вступ - 2023

менеджмент, маркетинг, ЛІМ, магістр, багістр

(Детальніше)
Стажування у Німеччині - 2023

Вітаємо студентів Львівського інституту менеджменту!

стажування, магістр, менеджмент, маркетинг, ЛІМ

(Детальніше)


Випуск бакалаврів - 2023

менеджмент, маркетинг, бакалавр

(Детальніше)


Літня практика в Німеччині - 2023

менеджмент, маркетинг, ЛІМ, бакалавр 

(Детальніше)(Детальніше)


БАНЕРИ